Regulamin katalogu

Postanowienia ogólne 1) Niniejszy regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem, określa warunki korzystania z Katalogu stron internetowych http://sl5.pl/ prowadzony przez firmę Virtual Services z siedzibą w Gdyni przy ul. Śląskiej 53 , kod pocztowy 81-304, NIP: 586-218-63-47. 2) Regulamin opracowano, przyjęto i udostępniono Użytkownikom na podstawie art. 8 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 z pó?n. zm.), zwanej dalej Ustawą. 3) Regulamin dostępny jest na stronie http://sl5.pl/ pod adresem http://sl5.pl/regulamin
Zgłoszenie strony do katalogu 1) Każdy użytkownik może zgłosić Serwis poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego pod adresem http://sl5.pl/dodaj, akceptację Regulaminu oraz podanie Kodu Aktywującego. 2) Kod Aktywujący otrzymywany jest w wiadomości zwrotnej SMS bądź w przypadku przelewu w wiadomości e-mail. 3) Każdy Serwis może zostać dodany tylko raz do Katalogu. 4) Każde zgłoszenie jest moderowane przez Redaktorów. 5) Zabronione jest dodawanie do Katalogu, Stron: - erotycznych. - w budowie. - łamiących polskie prawo. - dotyczących hazardu, zakładów bukmacherskich, zarabiania za pomocą surfbar, getpaid, klikania w e-mail i tym podobnych. - niemających żadnej wartości, szczególnie serwisów z kilkoma artykułami na darmowej templatce z popularnego
CMS'a ze słowem kluczowym w domenie! - propagujących nienawiść i przemoc. - w których przeważają reklamy nad treścią. - zawierających wirusy, trojany lub szkodliwe oprogramowanie. - stworzonych wyłącznie w celu manipulowania pozycjami stron w wyszukiwarkach. - będących podstronami serwisu głównego. - Umożliwiających oglądanie różnego rodzaju mediów naruszających prawa autorskie osób trzecich np witryny z filmami
online, wyszukiwarki mp3. - będących subdomenami Serwisów, chyba że prezentują one odrebną, ciekawą treść lub tematykę.
Zarządzanie Serwisem dodanym do Katalogu Każdy Użytkownik ma możliwość usunięcia swojego Serwisu z Katalogu za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie http://sl5.pl/kontakt
Postanowienia końcowe 1) Każde zgłoszenie Serwisu do Katalogu przez Użytkownika jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 2) Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie korespondencji od http://sl5.pl/, w tym materiałów reklamowych oraz informacji handlowych, na adres poczty elektronicznej podany przy zgłaszaniu Serwisu do Katalogu. 3) Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym na potrzeby realizacji świadczenia przez http://sl5.pl/. Zgodnie z stawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z pó?n. zm.). Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, a także do odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Odwołanie zgody na ich przetwarzanie jest równoznaczne z usunięciem Serwisu z Katalogu przez Redaktorów. 4) Zgłaszanie reklamacji przez Użytkowników, a także zapytań, uwag i sugestii dotyczących Katalogu, następuje za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie http://sl5.pl/kontakt Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, wskazywać przedmiot reklamacji i okoliczności ją uzasadniające. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Redaktorów niezwłocznie po ich zgłoszeniu, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od ich zgłoszenia. 5) Redaktorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 02 marca 2014 roku.